Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Numil") içeriği; anneleri, bebek bakımı ve beslenmesi konusunda bilgilendirmek için www.mutlubebekler.com (“Site/ler/Web Sitesi”) hazırlamıştır.

Site'yi ziyaret eden kullanıcılarımızın (“Kullanıcı/lar, Üye/ler”) bilgi güvenliği, Numil için önemlidir ve işbu Gizlilik Politikası bilgilerinizin güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Site'mizi kişisel bilgilerinizi paylaşmaksızın dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir ve Site'ye eklediğimiz yeni makaleleri okuyabilir yahut Site'ye ilişkin güncellemelerimizi takip edebilirsiniz. Site'ye üye olmak için paylaştığınız bilgiler, sadece sizin bilginiz dahilinde temin edilmekte ve diğer kullanıcılar ile paylaşılmamaktadır. Kendi bilgi güvenliğiniz açısından, sizin de kullanıcı bilgilerinizi diğer kullanıcılar ile paylaşmamanız önem arz etmektedir.

Söz konusu Gizlilik Politikası, yasal hak ve yükümlülüklerinize ilişkin olduğundan dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Söz konusu bilgileri toplama ve herhangi bir işleme tabi tutma şeklimizi kabul etmemeniz durumunda Site'yi kullanmamanızı tavsiye ediyoruz.

Site'mizi ziyaret edip üye olduğunuzda sizinle ilgili olarak aşağıda belirtilen genel içerikli bilgileri toplamakta ve kayıt altına almaktayız. Söz konusu kişisel verilerinizi bizimle paylaşmanız, kişisel verilerinizin Numil tarafından size hamileliğinizden itibaren bebeğiniz ve sizinle ilgili size yapılacak olan kişiselleştirilmiş tüm iletişim aktivitelerini planlamak ve gerçekleştirmek amacıyla 20 yıl süreyle Numil tarafından kayıt altına alınmasına, saklanmasına ve Numil'in grup şirketleri ile paylaşılmasına onay verdiğiniz anlamına gelmektedir:

Site, diğer web sitelerine yönlendiren ve kontrolümüzde olmayan linkler içerebilir. Numil, bu Site'de yer alan bir linki kullanmak suretiyle ziyaret edebileceğiniz diğer web sitelerinin gizlilik politikalarından veya sair uygulamalarından sorumlu değildir. Bilgilerinizi nasıl topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını anlayabilmeniz için diğer web sitelerinin gizlilik politikalarını ve ilgili sözleşmelerini incelemenizi tavsiye ediyoruz. İşbu metindeki düzenlemeler aynı şekilde Numil'e ait mutlubebekler.com adlı web sitesi üzerinden paylaşılan bilgiler için de geçerli olacak olup, söz konusu web sitesinde oluşturulan üyelikler Web Sitesi açısından da geçerliliğini koruyacaktır. Site'mize üyelik, bazı bilgilerin rızanız ile paylaşılmasını zorunlu kılmaktadır. Site'mizi ziyaret ettiğinizde sizinle ilgili olarak aşağıda belirtilen genel içerikli bilgileri toplamaktayız:

  1. Hamile ise bebeğin beklenen doğum tarihi
  2. Bebeği var ise bebeğin adı ve bebeğin doğum tarihi
  3. Ad-Soyad
  4. E-mail Adresi
  5. Cep Telefonu
  6. Şehir

Ayrıca Site'mizi kullanma şeklinize, Site'mizde ziyaret ettiğiniz alanlara, erişimde bulunduğunuz hizmetlere ilişkin davranış bilgilerini ve IP adresi, coğrafi konum, tarayıcı ve işletim sistemi türü, alan adları, erişim zamanları ve yönlendiren web sitelerinin adresleri de dahil olmak üzere bilgisayar donanımınız ve yazılımınıza ilişkin bilgileri de toplamaktayız. Bu bilgiler; kaynak kullanımının analiz edilmesi, problemlerin çözülmesi, kötü niyetli girişimlerin önlenmesi ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi açısından gereklidir.

Kişisel Verilerin Koruması Hakkında Kanun uyarınca, Numil'e başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizi aşağıdakilerle ve aşağıdaki amaçlarla paylaşabiliriz:

Müşterek promosyonlar ve diğer ortak programlar için yalnızca rızanızı aldıktan sonra özenle seçilmiş iş ortaklarımızla.

Numil adına ticari faaliyet yürüten üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarımızla.

Sizi ilgileneceğinizi umduğumuz ortak programlar hakkında bilgilendirmek için Numil adına çalışan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarımızla veya iş ortaklarımızla.

Bir Numil markasının başka bir şirkete satışının bir parçası olarak.

Numil’i (Şartlar ve Koşullarımızı uygulamak dahil) korumak ve savunmak amacıyla.

Kanun ve/veya hükümet makamlarınca gerekli olduğunda.

Sitemize üye olmanız halinde bilgilendirme mesajları ve e-postalar onay vermeniz halinde tarafınıza iletilebilecektir. Bu tip iletilerin durdurulmasını talep etmeniz halinde, Site'de yer alan ilgili bölümleri işaretlemenizi rica ederiz. Sitemize üye olmanız halinde, Sitemize eklediğiniz bilgilerle adınıza bir kullanıcı hesabı oluşturabilir; anket yahut araştırmalara katılımınızı rica edebilir yahut promosyonel amaçlı bazı etkinliklerden sizi haberdar edebiliriz. Şayet bu tip bilgilendirmeleri istemiyorsanız bilgi@mutlubebekler.com adresine bildiriniz.

Veritabanımıza eklenmek üzere bilgilerinizi bize vermekle, size ait bilgilerin kullanılabileceğine veya iştiraklerimiz ile çözüm ortağımız olan üçüncü şahıslar ile paylaşabilmemize izin vermiş olduğunuzu kabul etmektesiniz. Kullanıcılar, kayıt esnasında veritabanımıza eklenen ad, soyad, e-posta, SMS iletim adresi gibi bilgilerin rızalarına dayanarak kayda alındığını ve işbu metin kapsamında belirtilen şartlarla kullanılabileceğini kabul ederek üyeliği tercih ettiklerini onaylamaktadırlar.

Yasal açıdan gereken hallerde, resmi bir makamın talepte bulunması halinde ve/veya iyi niyet çerçevesinde - gizliliğe ilişkin menfaatlerinizi ve diğer faktörleri göz önünde bulundurmak sureti ile (a) yasal koşullara veya hukuki süreçlere riayet etmek; (b) sahip olduğumuz haklarımızı korumak; (c) bir suçu önlemek; veya (d) kullanıcıların kişisel emniyetini veya umumu korumak açısından gerekli olduğuna inandığımız hallerde Site'ye eklediğiniz bilgileri ifşa edebileceğimizi bilginize sunmak isteriz.

Numil'in işletmesinin tamamını veya önemli bir kısmının üçüncü kişi tarafından satın alınması halinde, ilgili üçüncü kişiye söz konusu bilgileri ifşa edebileceğiz. Bu halde e-mail vasıtasıyla veya Site'de yer alacak açık bir ilan yoluyla sizi konu ile ilgili bilgilendirebilmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Herhangi bir bilginizi, Web Sitesi'nin umumi alanlarına yerleştirmeniz durumunda, söz konusu bilgilerin, diğer taraflarca toplanabileceğini ve kullanılabileceğini göz önünde bulundurmanızı rica ederiz. Web Sitesi'nin umumi alanlarına yerleştirdiğiniz veya diğer şekillerde erişime mümkün kıldığınız bilgilerin üçüncü kişilerce kullanım şekillerini kontrol edememekteyiz.

Üyeliğinize son vermeyi istemeniz durumunda, Kullanıcı hesabınızdan “Üyelik İptali” seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Bu halde Site'de yer alan kaydınız silinecektir. Ancak bilgilerinizin arşiv kopyası yalnızca denetim ve kayıt amacı ile Numil'in makul olarak gerekli gördüğü sürece muhafaza edilmektedir.

Sisteme giriş bilgilerinizin (kullanıcı isminiz ve şifreniz) gizli tutulmasından münhasıran sorumlusunuz. Sisteme giriş bilgileriniz aracılığı ile yapılan tüm işlemler ve bildirimler tarafınızca yapılmış addedilecek ve bu kapsamda doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk siz kullanıcılarımıza ait olacaktır. Numil, size ait kişisel bilgilerin, yanlışlıkla kaybolmalara veya yetkisiz erişimlere, kullanımlara, değiştirmelere veya ifşalara karşı korunmasını sağlamak için tasarlanmış olan teknik ve organizasyonel önlemler almıştır. Fakat bu önlemlere rağmen internet açık bir sistemdir ve yetkisiz üçüncü kişilerin bu önlemleri hiçbir zaman aşamayacağını veya size ait kişisel bilgileri uygun olmayan amaçlar için kullanamayacağını garanti edememekteyiz. Numil, söz konusu üçüncü kişilerin, sunduğunuz bilgilere bir takım teknik olanakları kullanarak erişmesinden ve söz konusu bilgileri kullanımından sorumlu bulunmamaktadır.

Gizlilik Politikası zaman zaman güncellenebilmektedir, bu güncellemeler Web Site'mizde görünür bir duyuru aracılığıyla ilan edilerek, bilginiz dahilinde olmasına imkan sağlayacağız.

Gizlilik Politikasına ilişkin sorularınız ve/veya tereddütleriniz olması veya bu Gizlilik Politikasına uygun hareket edilmediğinden kaygılanmanız durumunda lütfen bilgi@mutlubebekler.com adresine bir e-mail iletiniz veya aşağıdaki adresten bizimle irtibat kurunuz.

Üyelerimize-Müşterilerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri (telefon, adres, e-mail vs) ve diğer kişisel bilgiler Sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin Numil ile iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, Numil ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hal-yer ve zamanda paylaşılabilir ve kullanılabilir.

Bülten üyeliğinden ayrılmak için Numil firmasının gönderdiği tüm e-postalarda yer alan “üyelikten ayrıl” linkini kullanabilirsiniz.

Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yapı Kredi Plaza B Blok Kat:9 No:24 34330 Levent/İstanbul

Sorularınızı olabildiğince çabuk cevaplandırmak veya probleminizi çözmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

(İşbu Gizlilik Politikası kapsamında Numil'in sorumsuzluğunu öngören düzenlemelerde ağır kusur ve hile hali istisnadır).

Web Sitesi'ni kullandığınız için teşekkür ederiz.

CEPBEBE

Ücretsiz SMS servisi ile bebeğinizin
gelişimi ile ilgili bilgiler alabilirsiniz

üye ol
Bize Sorun Canlı Yardım